مدیر دبیرستان:لیلی افراسیابی

ارشد
٣١سال سابقه(٢٨سال مدير)
از٢٨سال مديريت ١١سال مديرشاهد
مديرنمونه شهرستاني و استاني درچنددوره مشاورمديركل به مدت٢سال
سرگروه مديران درمنطقه واستان عضو شوراي اموزش وپرورش درشهرستان
مشاور امورفرهنگي در فرمانداري عضو اتاق فكر شوراي فرهنگي فرمانداري
انجمن اولياي برتر مدارس در سطح استان
فرمانده بسیج فرهنگیان (خواهران)
عضو اصلی شورای حل اختلاف

معاون اجرایی:رویا قلی پور طبری

کارشناس مدیریت
با ۱۰ سال سابقه کار

معاون آموزشی: سیده عشرت فاطمی

کارشناس زیست شناسی
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
27سال سابقه کار

معاون فناوری: فاطمه رضایی راد

کارشناس مهندسی کامپیوتر
کارشناس ارشدMBA

معاون پرورشی: سیده زهرا حسینیان

مشاور: فاطمه دریاسری

کارشناس ارشد
رشته جغرافیا و برنامکه ریزی شهری
با 6سال سابقه تدریس و کار در متوسطه نظری

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
5سال سابقه کار

اسکرول به بالا