به دبیرستان افراسیابی مدرسه زندگی خوش آمدید

مدرسه هوشمند مشارکت جو - کیفیت مدار و پویاوخلاق

مشارکت جو

مشارکت دانش آموزان - اولیاء
و کادر آموزشی در فرایند ها

کیفیت مدار

توجه به اثربخشی برنامه های آموزشی و تربیتی

پویا و خلاق

همگامی با روش های نوین آموزشی تربیتی و ظرفیت های فن آورانه و خلاقانه

محتوای آموزشی

مطالب آموزشی درسی و فوق برنامه

موسس و مدیر دبیرستان :لیلی افراسیابی

ارشد با ٣١سال سابقه(٢٨سال مدير)
از٢٨سال مديريت ١١سال مديرشاهد
مديرنمونه شهرستاني واستاني درچنددوره
مشاورمديركل اموزش وپرورش به مدت٢سال
سرگروه مديران درمنطقه
سرگروه مديران استان
عضو شوراي اموزش وپرورش درشهرستان
مشاور امورفرهنگي در فرمانداري
عضو اتاق فكر شوراي فرهنگي فرمانداري
انجمن اولياي برتر مدارس در سطح استان

شرکای تجاری ما:

دیدگاه دانش آموزان ما

.
تجربی
ریاضی
انسانی
از ژاپن
تجربی
اسکرول به بالا